| English | Deutsch | Français | Español | Pусский | Polski | Nederlands | Shqip | Kiswahili | Türkçe |
Akıl ve İman
Bilincin Arınışı
Cuma Sohbetleri
Din`in Temel Gerçekleri
Dost`tan Dosta
Dua ve Zikir
Evrensel Sırlar
Gavsiye Açıklaması
Hazreti Ebubekr Es Sıddık
Hazreti Muhammed`in Açıkladığı Allah
Hz. Muhammed Neyi Oku Du
İnsan Ve Din
İnsan Ve Sırları -1
İnsan Ve Sırları -2
İslâm
İslâm`ın Temel Esasları
Kendini Tanı
Mesajlar
Muhammed Mustafa -1
Muhammed Mustafa -2
Okyanus Ötesinden -1
Okyanus Ötesinden -2
Okyanus Ötesinden -3
Ruh, İnsan, Cin
Sistemin Seslenişi -1
Sistemin Seslenişi -2
Tecelliyat
Tek`in Seyri
Yaşamın Gerçeği
Yenilen!
Yazılar
Kur’ân-ı Kerîm Çözümü
Kurân-ı Kerîm B Meâli (Kuran Sırası)
Kurân-ı Kerîm B Meâli (İniş Sırası)
Kuran`ı Kerim Tefsiri
Kütübü Sitte
DUA ve ZİKİR Ahmed Hulûsi
VEMEN YETTEKILLÂHE

88.gif (5226 bytes)

Okunuşu:

  Vemen yettekıllahe yec’âllehu mahracen ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh.

Anlamı:

  Kim Allah için korunanlardan olmuşsa, Allah da ona bir çıkış noktası verir. Ve ona umut etmediği yerden hesabsız rızık verir. Kim Allah’a tevekkül ederse, Allah ona yeter.

Bilgi:

Ebû Zerr’i Gıfârî radıya’llahu anh, Efendimiz Rasûlullah aleyhi’s-selâm’ın şöyle buyurduğunu nakletmiş bizlere:

-Şüphesiz bir âyet biliyorum ki, insanlar buna sarılsaydı, onlara yeterdi.’

Ve İbn-i Abbas radıya’llahu anh da açıklamasını naklediyor Rasûlullah salla’llahu aleyhi ve sellem’in:

-(âyeti okuduktan sonra) hem dünyanın şüphe ve sıkıntılarından, hem ölümün sıkıntılarından hem de kıyâmet gününün sıkıntılarının şiddetinden kurtuluş’tur bu âyetle amel etmek.’

Bizim çok tesbitlerimiz olmuştur bu âyet-i kerîmenin faydaları hakkında.

Sıkıntıda olan, işsiz kalan, tehlikeli durumlarla karşılaşan kişiler şayet günde bin defa veya daha fazla olarak bu âyet-i kerîmeyi okurlarsa, en kısa zamanda selâmete çıkarlar.

İşsiz, borçlu, aile içi sorunları olan ve hatta kendilerine büyü yapıldığını zanneden kişilere kesinlikle bu âyeti okuyarak istifade etmelerini tavsiye ederiz.

*  *  *